Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri »Wellness za dva«

Pravila in pogoji sodelovanja v nagradni igri, ki bo trajala od 03.05.2023 do 09.05.2023 »Wellness za dva« na Facebook strani Wellness.

 1. Splošne določbe
  Ta pravila in pogoji določajo sodelovanje v nagradni akciji »Wellness za dva« (v nadaljevanju: nagradna igra), ki jo organizira in izvaja 3life d.o.o. Nova vas pri Lescah 47,4240 Radovljica (v nadaljevanju: organizator).

Namen nagradne igre je promocija spletnih strani zasebni-wellness.si in solna-soba.si. Nagradna igra se organizira pod nazivom »Wellness za dva« in poteka od vključno 03.05.2023 do 09.05.2023 do polnoči, na Facebook straneh Zasebni Wellness in Solna soba. Vsi podatki in informacije bodo posredovani organizatorju. Kakršnakoli vprašanja ali komentarje v zvezi z nagradno igro lahko posredujete izvajalcu na naslov 3life d.o.o., Nova vas pri Lescah 47, 4240 Radovljica ali na info@3life.si

Izrazi, zapisani v moškem spolu, so mišljeni kot nevtralni za ženske in za moške. 

2. Pravila in pogoji sodelovanja
V nagradni igri lahko sodelujejo osebe s stalnim ali začasnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki so stare 18 let ali več. V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni organizatorja nagradne igre ter njihovi ožji družinski člani (zakonec oz. zunajzakonski partner oz. partner iz registrirane istospolne partnerske skupnosti, otroci oz. posvojenci, vnuki, bratje in sestre ter starši oz. posvojitelji) in zaposleni v podjetjih, ki kakorkoli sodelujejo pri izvedbi nagradne igre.


S sodelovanjem v nagradni igri posamezni udeleženec v celoti sprejema vsa tukaj navedena pravila in pogoje sodelovanja v nagradni igri ter se z njimi v celoti strinja. Udeleženec se z njimi lahko seznani pred udeležbo v nagradni igri. Ta pravila in pogoji nagradne igre bodo dostopni na spletni strani 3life.si.

 1. Način sodelovanja in potek nagradne igre
  Udeleženci nagradne igre sodelujejo s VŠEČKANJEM ene od FACEBOOK STRANI (ZASEBNI WELLNESS ali SOLNA SOBA) in ODGOVOROM NA NAGRADNO VPRAŠANJE: S kom najpogosteje obiskujete Wellness? Med vsemi udeleženci, ki bodo v času trajanja nagradne igre pravilno IZPOLNILI POGOJE, bo organizator naključno izžrebal nagrajenca, ki prejme NAGRADO. Žrebanje bo potekalo 11.05.2023 v poslovnih prostorih 3life d.o.o..
 2. Nagrade

Nagrada za izžrebano osebo je bon v vrednosti 40€, ki ga lahko vnovčijo za storitev Wellnessa ali Solne sobe.

 1. Objava in obveščanje nagrajencev
  Organizator nagradne igre bo najkasneje 11. 05. 2023 nagrajenca o prejemu nagrade obvestil pod objavo na Facebooku, kjer je sodeloval. Nagrajenec ima do vključno 30. 05. 2023 čas, da se odzove v zasebno sporočilo in posreduje podatke za prevzem nagrade.

V primeru navedbe nepopolnih, nepravilnih ali neresničnih podatkov (imena, priimka ter ostalih zahtevanih podatkov) lahko organizator zavrne podelitev nagrade ter nagrade ne podeli.
V kolikor se nagrajenec do zgornjega datuma ne javi in sporoči zahtevane podatke, nagrada ne bo podeljena.

6. Varstvo osebnih podatkov
Organizator kot upravljavec podatke o sodelujočih v nagradni igri zbira in nadalje obdeluje za naslednje namene:

– obveščanje udeležencev o poteku oziroma izvedbi nagradne igre ter objave imena in priimka nagrajenih udeležencev na Facebook straneh ZASEBNI WELLNESS in SOLNA SOBA,

– davčno obdelavo podatkov o nagrajenih udeležencih.

Za namene izvedbe nagradne igre se podatki hranijo še 6 mesecev po zaključku nagradne igre, za namene davčne obdelave pa do preteka zastaralnih rokov v skladu z veljavnimi davčnimi predpisi.

V kolikor je udeleženec podal izrecno soglasje organizator kontaktne osebne podatke nadalje obdela za namene neposrednega trženja, komuniciranja in obveščanja o komercialnih akcijah in novostih v ponudbi. Soglasje za obdelavo osebnih podatkov za namene neposrednega trženja ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri, podatki pa se obdelujejo najdlje do preklica soglasja.

Udeleženec v nagradni igri lahko kadarkoli ugovarja obdelavi podatkov za namene neposrednega trženja s pisno zahtevo, poslano na sedež upravljavca ali elektronski naslov info@3life.si.

Vsak posameznik ima v času upravljanja osebnih podatkov pravico dostopa do, popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo nanj, pravico do prenosljivosti, pozabe, omejitve obdelave ter pravico, da kadarkoli trajno ali začasno, v celoti ali delno prekliče soglasje za obdelavo osebnih podatkov. Vse naštete pravice lahko udeleženci nagradne igre uveljavlja tako, da pisno zahtevo naslovi na pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov ter pošlje na sedež zavarovalnice ali jo posreduje na elektronski naslov info@3life.si. Dodatne informacije o tem kako poteka obdelovanje podatkov pri 3life d.o.o. so na voljo na spletni strani https://www.3life.si/varovanje-osebnih-podatkov/.

Vsak posameznik ima pravico zoper ravnanje ali opustitev dolžnega ravnanja upravljavca vložiti pritožbo pri nadzornem organu za varstvo osebnih podatkov: Informacijski pooblaščenec, Dunajska cesta 22, 1000 Ljubljana.

Organizator se obvezuje, da bo podatke obdeloval in varoval v skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov (ZVOP-2) in Splošno uredbo o varstvu podatkov (GDPR). 

Organizator se zavezuje, da osebnih podatkov ne bo posredoval tretjim osebam, razen v kolikor bi to bilo potrebno zaradi izvedbe nagradne igre.

 

 1. Odgovornost

Organizator ne odgovarja za:

– (ne)delovanje Facebook strani organizatorja,

– (ne)resničnost podatkov, ki jih posredujejo udeleženci,

– (ne)delovanje spletne storitve, ki je posledica izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve,

– vsakršne posledice, ki bi jo udeleženec utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri. 

Organizator ne nosi nobenih stroškov, ki pri udeležencih nastanejo zaradi sodelovanja v nagradni igri (z uporabo dostopa do svetovnega spleta itd.).

Udeleženci sodelujejo v nagradni igri na lastno odgovornost.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za kakršnekoli nezaželene posledice, ki bi jih udeleženci in/ali kdorkoli tretji utrpel kot posledico sodelovanja v nagradni igri. 

V primeru okoliščin, na katere organizator ne more vplivati (višja sila), organizator lahko odpove nagradno igro. O tem mora prek primernih medijev obvestiti udeležence. V takšnem primeru organizator ne odgovarja za morebitno nastalo škodo na strani udeležencev. 

V primeru kakršnegakoli spora ali nejasnosti se kot prevladujoča upoštevajo ta pravila. 

8. Končne določbe
Organizator si pridržuje pravico do sprememb pravil in pogojev sodelovanja v nagradni igri, ki jih lahko opravi kadarkoli. Organizator lahko kadarkoli in brez predhodnega obvestila začasno prekine ali konča nagradno igro.